Projektowanie ogrodu

Projektowanie ogrodu może być wykonywane w dwóch trybach: 2D i 3D. Tryby te mogą być też uruchomione równocześnie, gdy tryb 2D jest włączony w głównym oknie programu, a tryb 3D jest widoczny w mniejszym, osobnym oknie (zdjęcie nr 5).

Tryb 2D

W trybie projektowania (2D) użytkownik projektuje i nadaje kształt swojemu ogrodowi mogąc jednocześnie oglądać efekty swojej pracy w oknie podglądu 3D. Rośliny, grządki, drogi, mury, płoty i żywopłoty oraz inne obiekty można szybko i łatwo wstawić do projektu za pomocą myszy. W trybie 2D kamera zorientowana jest prostopadle do płaszczyzny ogrodu. W tym trybie dostępne są wszystkie operacje związane z projektowaniem ogrodu:
 • ustalanie kształtu działki na płaszczyźnie oraz w przestrzeni przy pomocy edytora wysokości (zdjęcie nr 1),
 • wstawianie, przemieszczanie i usuwanie obiektów takich jak: rośliny, elementy wyposażenia ogrodowego, drogi, płoty, mury, żywopłoty, oczka wodne i baseny,
 • edycja parametrów takich jak skala czy tekstura dla wstawionych obiektów.
 • maksymalna wielkość działki - 1000x1000m,
 • wprowadzanie dowolnego kształtu działki,
 • dowolne kształtowanie terenu działki w edytorze wysokości (rzeźba terenu) - możliwość kształtowania depresji i płaskowyżów,
 • możliwość wstawiania: płotu, muru, żywopłotu - różne tekstury, dowolne określanie wysokości i szerokości,
 • wstawianie pojedynczych roślin, grządek, czy rzędów roślin z bazy danych zawierającej ponad 7000 roślin,
 • szczegółowy opis znajdujących się w bazie roślin (kraj pochodzenia, wielkość, strefa klimatyczna, kolor liści i kwiatów, wilgotność podłoża, mrozoodporność, itp.),
 • biblioteka obiektów zawierająca: ponad 150 przykładowych domów i ponad 900 obiektów tj.: meble ogrodowe, akcesoria ogrodowe, stawy, oczka, wodne, baseny, itp.,
 • edycja gabarytów obiektów,
 • drukowanie projektu 2D,
 • import obiektów VRML z programu ArCon, kompatybilność z programem Wymarzony Dom 3.0,
 • okno podglądu 3D w trybie projektowania,
 • grupowanie obiektów z możliwością ich przesuwania, kasowania, klonowania,
 • ustawianie kamery w trybie projektowania,
 • wydruk planu i listy ze wstawionymi do projektu roślinami - możliwość wyboru polskich i łacińskich nazw roślin,
 • tekstury o wyższej rozdzielczości do ponad 1000 roślin,
 • lokalny i globalny układ współrzędnych,
 • wstawianie tekstu do projektu - etykiety,
 • możliwość ustalania kolejności wyświetlania elementów,
 • blokowanie elementów,
 • możliwość ukrywania elementów podczas pracy w trybie 2D,
 • możliwość wczytywania, skalowania i ukrywania planu,
 • siatka, linie pomocnicze, linie wymiarowe,
 • przyciąganie do siatki, obiektów i linii pomocniczych.

Zdjęcie 1
Edytor wysokości

Zdjęcie 2
Projekt w trybie 2D

Zdjęcie 3
Projekt w trybie 2D

Zdjęcie 4
Projekt w trybie 2D

Tryb 3D

Tryb 3D umożliwia zwizualizowanie projektu. Użytkownik może odbyć wirtualny spacer po ogrodzie oraz może oglądać go z różnych ujęć kamery. Do pełnego wyposażenia ogrodu użytkownik ma do dyspozycji ponad 150 przykładowych domów, ponad 900 obiektów takich jak: meble ogrodowe, elementy aranżacyjne, sprzęt ogrodowy, stawy i baseny. W trybie 3D możemy dowolnie orientować kamerę w przestrzeni ogrodu. W tym trybie dostępne są następujące operacji związanych z projektowaniem ogrodu i zmianą widoków:
 • kopiowanie, obracanie, przesuwanie i kasowanie wszystkich obiektów oprócz: dróg, płotów, murów i żywopłotów,
 • precyzyjne ustawianie orientacji kamery,
 • ustawianie parametrów nieba oraz terenu,
 • wizualizacja projektu w 3D,
 • wirtualny spacer,
 • różne ujęcia kamery, widok z pozycji obserwatora,
 • wyświetlanie siatki terenu,
 • wybór tekstur terenu,
 • animowane niebo, możliwość zmiany tekstury nieba,
 • animacja wzrostu roślin,
 • prezentacja ponad 1000 roślin w różnych porach roku,
 • przesuwanie, obracanie, klonowanie obiektów,
 • efekt mgły,
 • możliwość wstawiania krajobrazów,
 • funkcja Dzień/Noc,
 • automatyczne dostosowanie się podłoża do pory roku,
 • wstawianie zdjęć,
 • drukowanie widoku 3D.

Zdjęcie 5
Tryb mieszany

Zdjęcie 6
Projekt w trybie 3D

Zdjęcie 7
Projekt w trybie 3D

Zdjęcie 8
Projekt w trybie 3D