Nowości w wersji 3.0

 • Przyciąganie do punktów siatki;
 • Przyciąganie do obiektów i linii pomocniczych;
 • Pionowe, poziome i dwupunktowe linie pomocnicze umożliwiające precyzyjne wstawianie elementów;
 • Wymiarowanie - umożliwia zwymiarowanie dowolnych składowych projektu;
 • Ulepszona funkcja modelowanie terenu - możliwość wstawiania płaskowyżu (wzniesienie o bokach na jednakowej wysokości);
 • Możliwość obsadzenia grządki różnymi gatunkami roślin;
 • Możliwość grupowania i rozgrupowania obiektów - w przeciwieństwie do multiselekcji obiekty są zgrupowane do momentu, kiedy użytkownik ich nie rozgrupuje (nawet po zamknięciu i ponownym otworzeniu projektu);
 • Możliwość ustalania kolejności wyświetlania obiektów - w tle, na pierwszym planie;
 • Efekt Mgły - możliwość określania widoczności (zasięgu) i koloru mgły;
 • Dodatkowe tekstury nieba;
 • Możliwość wstawiania krajobrazu i zmiany jego tekstury oraz właściwość analogicznie do zmiany właściwości obiektów;
 • Folie - wczytywanie planów w postaci plików bmp;
 • Możliwość wstawiania zdjęć .bmp;
 • Wprowadzenie funkcji Widok Dzień/Noc;
 • Lampy - dodanie światła - możliwość określania koloru i intensywności;
 • Możliwość ukrywania obiektów podczas pracy w trybie projektowanie (2D);
 • Zmiana tekstury podłoża, grządki i wody analogicznie do pory roku;
 • Rozszerzona biblioteka obiektów;
 • Ulepszona funkcja drukowania;
 • Możliwość wydruku linii pomocniczych i wymiarowych