Eksport ogrodu

Eksport ogrodu to zapisanie zaprojektowanego ogrodu w inny sposób niż projekt programu, do sposobów tych należą: wydruki, filmy i zdjęcia.

Wydruki

Drukowany może być zarówno projekt w trybie 2D jak i widok okna z trybu 3D. Istnieje możliwość zamieszczenia na wydruku zarówno polskich jak i łacińskich nazw roślin. Cały projekt można przed wydrukiem przeskalować.

Filmy

Tworzenie filmów opisane zostało w zakładce Symulacja przy opisie wirtualnego spaceru.

Zdjęcia

Zdjęcia zaprojektowanego ogrodu można wykonać zapisując ekran trybu 3D jako bitmapę.

Tryb mieszany

Tryb 3D